Få styr på dit klimaregnskab med en CO2-beregner

Det er ikke kun koprutter og store virksomheder, der står for verdens samlede udledning af drivshusgasser. I en væsentlig mindre skala taler vi om det enkelte menneske klimaaftryk, og om man bidrager til udledningen af 2, 5 eller 20 tons CO2 om året. Det kan virke som små tal sammenlignet med eksempelvis Mærsks årlige udledning på 6,5 mio ton. Mange CO2-bække små gør dog en stor å og ved hjælp af en C02-beregner kan du blive klogere på din egen CO2-udledning samt de knapper, du kan skrue på i privatlivet.

Hvor meget CO2 udleder et menneske?

Kan man beregne sit eget CO2-udslip og finde ud af, hvor meget CO2 et menneske udleder på en dag? Svaret er ja og nej! Regnestykket har mange variabler, men hver eneste dag påvirker vores valg inden for transport, mad, tøj og sortering vores bidrag til CO2-udledningen. Hvor mange avocado og ananasser køber vi, hvor mange liter diesel brænder vi af og hvor mange årlige ture til Thailand tager vi på?

Hvis du finder lommeregneren frem til at agere CO2-beregner, bliver det hurtig en lang dag på kontoret. Heldigvis findes der gode værktøjer som Illustreret Videnskabs CO2-beregner, der kan hjælpe dig med at blive klogere på dit eget bidrag. En CO2-beregner vil kunne levere et estimat og vise dig i hvilke sammenhænge, du udleder mest. Er det dine daglige transportvaner, dine forretningsrejser til udlandet eller forbrug af el i hjemmet, der står for udledningen? Med en CO2-beregning bliver du måske overrasket over, hvor det største bidrag til din udledning ligger.

Så meget CO2 udleder danskere

Danmark et af verdens rigeste lande. På trods af at Danmarks samlede CO2-udledning er beskedent sammenlignet med større nationer i verden, så udleder den gennemsnitlige dansker mellem 10 og 20 ton CO2 årligt. Det ligger en del over gennemsnittet, hvilket i manges øjne tilskriver den enkelte dansker et større ansvar for at være bevidst om eget forbrug.

Det bliver ofte debatteret, hvor meget radikale livsstilsændringer som omlægning til veganisme og nul årlige flyrejser påvirker det samlede billede, men besvarer du spørgsmålene i Illustreret Videnskabs CO2-beregner, kan du i hvert fald sammenligne dit resultat med gennemsnittet.

Hvor meget CO2 udleder en bil?

Kører du tværs over landet i en stor Range Rover på diesel flere gange ugentligt, overrasker det dig nok ikke, at det giver et højere CO2-aftryk end en uskyldig cykeltur gennem København. Når du besvarer spørgsmålene i en CO-beregner, skal du også angive, hvordan du transporterer dig i dagligdagen. Biler udleder CO2 i rækkefølgen: diesel, benzin, hybrid og el med elbiler som det mest klimavenlige valg. Den samlede udledning kommer dog meget an på, hvor mange kilometer du kører årligt.

Det har været diskuteret, om den CO2, der udledes under produktionen af elbiler, udvander elbilens mere klimavenlige kørsel. Studier på området viser dog, at regnestykket er mere komplekst. CO-udledning i forbindelse med produktionen skal holdes op imod den manglende udledning over bilens levetid. Dit CO2-fodaftryk (eller bilaftryk) er dermed i langt de fleste tilfælde mindre, når du sidder i en elbil fremfor Range Roveren.

En CO2-beregners største dilemma

Hvis du drømmer om at blive CO2-neutral, er der et helt særligt punkt, hvor du kan påvirke din egen CO2-beregner. Det mest indgribende livsstilsvalg, man kan foretage for at nedbringe ens CO2-udslip… er børn. Hvis du en dag sidder som 90-årig på et plejehjem og spekulerer på, hvor meget CO2, du egentlig har været med til at udlede i løbet af dit liv, bør det første spørgsmål i en CO2-beregner være: “Har du børn og hvor mange?”

Et menneskes samlede udledning over et helt liv er nemlig ganske højt. Spørgsmålet er så blot, om det at få børn er et livsstilsvalg, der kan sidestilles med flyrejser og kødforbrug. Måske bør man kunne krydse af i sin CO2-beregner, om børn skal tælle med i det samlede regnskab? Det er i hvert fald ikke alle, der endnu mener, at vi skal stoppe med at reproducere os for klimaets skyld. Men hvor mange børn skal vi så have? Det må endnu være op til den enkelte.

Billede: https://pixabay.com/da/photos/lommeregner-nyt%c3%a5r-dato-sylvester-2980846/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *